2017-09-01 13:08:19

Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Na temelju Zakona o radu ( NN br:149/09., 61/11., 82/12., 94/13.), Zakona o poticanju

Zapošljavanja ( 57/12 i 120/12) ravnateljica OŠ Vladimira Nazora , Polježice 12,Postira raspisuje:

Natječaj

Za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa – učitelj RN

  1. Učiteljj/ica razredne nastave na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, 12 mjeseci i to za rad za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa – 1 izvršitelj

     Uvjeti prema:

Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (87/08., 86/09., 92/10,. 105/10., 90/11., 16/12., 126/12, 94/13.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( NN 47/96, 56/01).

Rok za podnošenje prijava je osam ( 8) dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči  školske ustanove.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti presliku slijedećih dokumenata:

  • dokaz o potrebnoj stručnoj spremi
  • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od šest mjeseci
  • domovnica
  • životopis
  • elektronski zapis osiguranja s HZMO-a
  • uvjerenje  o nezaposlenosti

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta iz natječaja dostaviti osobno ili poslati poštom na adresu:  OŠ Vladimira Nazora , Polježice 12, Postira

Postira, 01.09.2017.

                                                                                                          Ravnateljica:

KL: 112-06/17-01/34

Urbroj: 2104-33-01/17-01                                                           Simona Fabijanović


Osnovna škola Vladimira Nazora Postira