2017-12-21 12:55:37

Škola u prirodi, Gorski kotar; odabrana agencija
Izvanučionička nastava - Škola u prirodi - rezultati

Nakon održanih roditeljskih sastanaka dana 19.12.2017. u OŠ Vladimira Nazora, OŠ Pučišća i OŠ Milna, većinom glasova roditelja, za organizaciju i provedbu Škole u prirodi za učenike 4. razreda izabrana je agencija Autotrans d.o.o.


Osnovna škola Vladimira Nazora Postira