2021-07-02 14:37:48

Učenički dom, upis za 2021./22.

UPIS UČENIKA U UČENIČKE DOMOVE ZA ŠKOLSKU GODINU 2021./2022.

 

Upis učenika u učeničke domove godine u školskoj godini 2021./2022. provodi se elektroničkim putem preko mrežne stranice Informacijskog sustava prijava i upisa u učenički dom (ISPUUD) na

domovi.e-upisi.hr.

 

Učenici koji se namjeravaju prijavljivati za smještaj u učeničke domove trebaju pratiti natječaje, u njima su objavljeni kriteriji i načini (i dodatnog) bodovanja te obavijesti o upisima na mrežnim stranicama učeničkih domova.

 

 

Ljetni upisni rok za učeničke domove

 

Opis postupaka

Datum

Početak prijava kandidata u sustav

5.7.2021.

Početak prijave odabranih učeničkih domova

12.7.2021.

Rok za dostavu dokumentacije učenika (dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis u učenički dom)

14.7.2021.

Unos prigovora na osobne podatke, ocjene i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

14.7.2021.

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

14.7.2021.

Završetak prijava

Početak ispisa prijavnica

15.7.2021.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici ih dostavljaju razrednici ili skenirane učitavaju u sustav)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

16.7.2021.

Objava konačnih ljestvica poretka

17.7.2021.

Upis u učenički dom

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis osobno ili elektroničkim putem (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika o nepostojanju kontraindikacija za smještaj u učenički dom)

Dostava potpisanog obrasca o upisu u učenički dom (upisnice) učeničkom domu u koji se učenik upisao

(domovi sami određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije u sklopu predviđenog razdoblja i objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči doma)

19.7. - 20.7.2021

Objava slobodnih upisnih mjesta za jesenski upisni rok

21.7.2021.


Osnovna škola Vladimira Nazora Postira