2017-01-20 12:48:38

Najpovoljnija ponuda, škola u prirodi, Gorski kotar

Javno otvaranje ponuda održano je u OŠ Pučišća 18. siječnja 2017. u 18.30 sati. Na sastanku Povjerenstva za provedbu javnoga poziva i izbor najpovoljnije ponude od pristiglih sedam, prema kriteriju najpovoljnije ponude  izabrane su tri  ponude koje će biti predstavljene roditeljima učenika za koje se organizira višednevna izvanučionička nastava:

- AUTOTRANS D.O.O. TURISTIČKA AGENCIJA – CRES

- KVARNER EXPRESS INTERNATIONAL – SPLIT

- PERLA SVJETSKA PUTOVANJA D.O.O. – IMOTSKI

Na Poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (Škola u prirodi), objavljen na web stranicama OŠ Pučišća s rokom prijave do 30.12.2016., pristiglo je sedam ponuda:

- AUTOTRANS D.O.O. TURISTIČKA AGENCIJA – CRES

- ERIDAN PUTNIČKA AGENCIJA – KAŠTEL STARI

- F-TOURS D.O.O. – SPLIT

- KARTOLINA - POSTIRA

- KVARNER EXPRESS INTERNATIONAL – SPLIT

- PERLA SVJETSKA PUTOVANJA D.O.O. – IMOTSKI

- PLAUTILLA  D.O.O. – SOLIN

Javno otvaranje ponuda održano je u OŠ Pučišća 18. siječnja 2017. u 18.30 sati. Na sastanku Povjerenstva za provedbu javnoga poziva i izbor najpovoljnije ponude od pristiglih sedam, prema kriteriju najpovoljnije ponude  izabrane su tri  ponude koje će biti predstavljene roditeljima učenika za koje se organizira višednevna izvanučionička nastava:

- AUTOTRANS D.O.O. TURISTIČKA AGENCIJA – CRES

- KVARNER EXPRESS INTERNATIONAL – SPLIT

- PERLA SVJETSKA PUTOVANJA D.O.O. – IMOTSKI

Predsjednik Povjerenstva za provedbu javnoga poziva i izbor najpovoljnije ponude:

Jelenka Radić

Pučišća, 19. siječnja 2017.


Osnovna škola Vladimira Nazora Postira